Untitled Document
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
   

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก ม.4 ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 ธันวาคม 2562