Warning: include(newss/display.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/thungrung/domains/thungrung.go.th/public_html/newss/view.php on line 99 Warning: include(newss/display.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/thungrung/domains/thungrung.go.th/public_html/newss/view.php on line 99 Warning: include(): Failed opening 'newss/display.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/thungrung/domains/thungrung.go.th/public_html/newss/view.php on line 99
 
ข่าว : การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2561

รายละเอียด  : ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2561
     
1.ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2561
     
2.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
     
3.ภาษีป้าย ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2561ผู้แจ้งข่าว : งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง ประกาศเมื่อ :