ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2560
   
 
   

 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง ขอเชิญผู้ที่อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษี ไปชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2560 ภายในเวลาที่กำหนด

* ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

* ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2560

* ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 28 เมษายน 2560

ติดต่อขอชำระภาษีได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 มกราคม. 2560